La Bretxa Digital de Gènere

Ens cansem d’escriure, parlar i, per raons egoistes, queixar-nos de la Bretxa Digital. Ho fem quan un dels nostres avis, no a ell sinó al sistema, ens demana que solucionem un problema amb el seu telèfon o el seu ordinador, per a fer una compra complexa, pagar un impost, demanar una ajuda o trobar un producte que ja no és a les botigues; o, la qual cosa és pitjor, quan descobrim que ha estat víctima d’una estafa, masses vegades legal i per part d’una institució o gran empresa. Per què sinó demanem cursos o tallers per a combatre-la?
Si exigim a la banca que no tanqui oficines, no és per nosaltres, que pocs cops la trepitgem, per la qual cosa és molt més difícil que ens deixem enganyar per un producte parany, atès que en canvi d’escoltar el venedor, abans de signar llegim el contracte.
La Bretxa Digital afecta greument al benestar dels nostres avis. Si demanar cita al metge o revisar les receptes, s’ha convertit en una odissea per a la majoria, imaginin el que arriba a ser per a algú de la tercera edat, que és qui més ho necessita. Ja no diguem revisar els estalvis o el compte bancari, si una empresa de serveis comet frau. No obstant això, poques vegades o cap parlem de la Bretxa Digital de gènere en el món professional; però existeix i és més punyent i, a la nostra manera de veure, injusta.
Una de les moltes creences que circulen per la xarxa, és que ja de molt petits, potser per la seva construcció mental, els nens són més proclius a utilitzar jocs digitals. I no és una cosa que a altres generacions hagués de sorprendre. Els seus avis, per exemple, han de recordar aquelles tardes després de sortir de l’escola, anar al bar a jugar amb màquines de Pinball o futbolí.
Quantes noies participaven?, cap.
En aquells dies, ningú o molt pocs s’estranyaven. Fins i tot les poques feministes de l’època tractaven amb indiferència el que ara bategem com a Bretxa. Per a elles i fins i tot ells, era simplement un problema social, típic de bar, que els més progres preteníem combatre per raons poc prosaiques.
Per a molts, aquest model de comportament d’origen clarament masclista, ha acabat comportant una desigualtat cultural entre homes i dones respecte a l’ús expert de les tecnologies, que dificulta la integració de les dones en el món tecnològic.
Òbviament, l’origen de les diferències de sensibilitat entre el gènere masculí i femení es desprèn d’una cosa més profunda i ancestral, que alguns ho circumscriuen en la genètica, idea amb la qual no podem estar d’acord. No obstant això, encara que siguem conscients que aquestes diferències marquen el camí del seu futur aprenentatge a través dels jocs que trien, tant en la seva infància, pubertat i fins i tot l’adolescència, i amb el pas del temps els gustos i habilitats futures com a adults, en aquest treball no entrarem en elles. El que ens interessa és la bretxa que provoquen i com hem d’afrontar-la.

A ningú escapa el tipus de diferència professional existent entre gèneres. Si estudiem el percentatge de cada gènere en les diferents professions, descobrim que en les tecnològiques prolifera el masculí, mentre que en les socials el femení. A aquestes hem d’afegir les que concerneixen a la sanitat, on les dones ràpidament van penetrant en els estrats més elevats. Difícilment veuran vostès a una dona a la part alta d’una escala, instal·lant una nova línia de fibra òptica, una línia elèctrica o una xarxa informàtica. No obstant això, si entren en un centre sanitari, sigui públic o privat, darrere dels taulells veuran moltes més dones que homes, en els despatxos d’infermeria el mateix, i en els de metges a parts iguals. Si vostè entra en una empresa de, per exemple, instal·lació d’ascensors, en l’oficina probablement trobarà dones, mentre que en el taller o en la secció d’instal·ladors a homes. Això ens porta a pensar, almenys en l’àmbit laboral, que les dones utilitzen les noves tecnologies amb més assiduïtat que els homes, per a l’administració elles i per a qüestions tècniques ells. En el personal, les dones majoritàriament utilitzen les xarxes per a desenvolupar comunicació social, mentre que els homes per a exploració i diversió. A això li hem d’afegir el ciberassetjament. És a dir, la dona ha de defensar-se i instal·lar barreres digitals per a evitar la filtració de converses, imatges i dades en general; la qual cosa provoca descoratjament i auto-repressió.
Tenen alguna cosa a veure aquests dos últims punts, en la posterior falta de professionalització de la dona com a experta en TIC?
Hi ha la possibilitat, però ho dubtem.

Però anem a la realitat de les dades.
L’informe «She Figures 2021», de la Comissió Europea, assegura que la dona ha o està avançant a l’home en molts aspectes laborals i del món acadèmic, encara que això costa extrapolar-ho als salaris. Deixant de costat l’obvietat que tots els excessos són dolents, és a dir que l’òptim no és que elles arribin més lluny sinó que tinguin les mateixes oportunitats per a arribar el més lluny possible, si analitzem les dades veurem que a nivell de grau i màster, les dones ocupen el 54% de l’alumnat i el 59% de les titulacions. És a dir, que si abans les dones abandonaven abans els estudis, ara és a l’inrevés, amb una diferència del 4% com a alumnat i del 9% en titulació. En canvi, en doctorats són el 48%. És a dir, que l’avantatge del 9% que portaven es perd per complet i retrocedeixen un 2%. Una xifra que a títol d’estudi pot ser rellevant, però no preocupant. No obstant això, les diferències es disparen quan valorem els diferents camps, com per exemple les TIC, on només el 19,1% es titula de tercer grau. Tanmateix, en aquest cas concret de les TIC, les dones ocupen el 22% del doctorat. Aquestes petites però importants diferències poden deure’s a la més o menys facilitat per a trobar treball o altres raons que convidem als nostres lectors a estudiar.
Pel que fa a persones ocupades a Europa, respecte a les titulacions en TIC, segons Eurostat la desproporció augmenta alguna cosa més, només el 17,2% dels treballadors són dones. És a dir, que el percentatge disminueix un 1,9%, que com a xifra és petita, però com a proporció dins d’ella és molt elevada, del 10%, que és ocupat per homes.
Pel que fa a persones ocupades a Europa, respecte a les titulacions en TIC, segons Eurostat la desproporció augmenta alguna cosa més, només el 17,2% dels treballadors són dones. És a dir, que el percentatge disminueix un 1,9%, que com a xifra és petita, però com a proporció dins d’ella és molt elevada, del 10%, que és ocupat per homes.
Encara que la diferència es mantingui molt elevada, aquesta canvia en cada país, més per la política educativa i d’ocupació que per la seva situació sociocultural o econòmica. Espanya, per exemple, està en el 18,1%, un 0,9% per sobre de la mitjana europea, que per irrisori que sembli, és superior a la de països aparentment més rics i cultes, com Bèlgica, que tot just arriba a l’11% de la població.

Tornant al principi, a la presumpta bretxa digital en quant al joc i el seu desenvolupament tecnològic.
Una de les coses que més ens hauria de sorprendre és el nostre error, que una vegada comprovat ens fa dubtar de totes aquestes idees arrelades per falses certituds. O potser seria millor dir prejudicis sexistes.
Abans hem apuntat que en la seva adolescència les dones deixaven de costat el joc digital, cosa que per la seva extrema i masclista sexualització no ens hauria d’estranyar (també hem de tenir en compte la hipermasculinitat dels protagonistes masculins). No obstant això, res més lluny de l’actual realitat. Encara que en el passat va ser nefast, actualment el nombre de jugadores ha augmentat fins a arribar al 40%, A Espanya el 42% segons algunes publicacions especialitzades. I és obvi que no hi ha igualtat, no obstant això, quinze anys enrere només ocupaven el 15%, la qual cosa ens indica que més aviat que tard aquesta arribarà. Per contra, la presència femenina en la indústria del videojoc és del 16%; una dada que podem relacionar directament amb l’anterior, si tenim en compte i creiem en la premissa que abans de la professió està l’afició.
Respecte al nombre de figures femenines, protagonistes o heroïnes en els videojocs, ha augmentat considerablement, però continuen sent minoria, encara que de molta qualitat. Només el 18% dels videojocs presentats en el 2020 tenien com a protagonista a una dona. I, encara pitjor, molts dels jocs amb homes com a protagonistes, sexualitzen el cos de la dona o la mostren com un ésser indefens que ha de ser rescatat, defensat o simplement d’adorn.
Les dones jugadores participen molt poc en jocs en línia, només el 15% dels jugadors són dones, i aquestes participen moltes menys hores que els homes, probablement per cansament del masclisme i l’agressivitat sexual que circula entre molts jugadors masculins, que per a cobrir els seus fracassos o fins i tot per psicopatia, degraden amb crueltat i conscientment a les seves oponents femenines, amb la brutal idea que en una guerra tot val, o per por de veure’s superats per el “sexe feble”.

El creixement humà o el seu desenvolupament, depèn directament de la connectivitat. El seu enriquiment i el seu futur són directament proporcionals a la capacitat d’intercanviar el coneixement. Tot això ens fa pensar que la Bretxa Digital només podrem trobar-la en el treball de desenvolupament tecnològic, no en el seu ús.
Havent acceptat que la digitalització ens ha de portar a un nou estrat de riquesa i coneixement, la Bretxa Digital significaria per a les dones una reculada en tots dos punts, cosa que donem sinó per impossible, indesitjable.
A l’Occident, almenys a Europa, les diferències es van superant. Com a exemple tenim els països nòrdics, amb Finlàndia al capdavant, on ja el 2010, el 89% de les fineses feien ús freqüent d’internet i les TIC, enfront del 90% dels finesos.
A mesura que les noves generacions de dones utilitzin la xarxa per al joc i la diversió, la Bretxa Digital en el desenvolupament expert d’internet anirà desapareixent, tal com ha succeït amb infinitat de professions que al principi els hi estaven vedades, com per exemple la carrera mèdica i l’advocacia. Però per arribar-hi hem de potenciar, sigui des de la indústria com de l’Estat i l’escola, el desenvolupament de jocs interactius que mostrin la igualtat entre sexes, que els seus protagonistes siguin tant dones com homes, i que entre ells i elles no es pugui distingir diferències, tant en els seus actes com la manera de dur-los a terme. Així mateix tenir present les diferents ètnies i races, i fins i tot trobar la manera d’integrar diversos conceptes de bellesa, per a evitar la fixació en uns paràmetres d’aquesta.

-L’educació.

Diferents estudis mostren una diferència de conductes des de la mateixa infància, deguda, almenys en part, per les diferents capacitats entre nenes i nens. Els nens desenvolupen la seva musculatura i creixen més ràpidament; són, en suma, més forts, per la qual cosa les seves habilitats se centren en el físic. Està comprovat que els hemisferis del cervell de les nenes es connecten molt abans que el dels nens, per la qual cosa les seves habilitats són més intel·lectuals, comprenen abans i millor les interaccions socials. Del que no estem segurs i dubtem que algú ho estigui, és si aquestes diferències són naturals o el resultat d’una herència cultural que abasta molts mil·lennis. L’experiència ens demostra que amb una educació igualitària persistent, aquestes diferències tendeixen a atenuar-se i facilitar no sols la disminució o eliminació de futures bretxes sinó que al interactuar nenes i nens junts, el seu desenvolupament serà més complet.

-Creença d’autoeficiència.

El resultat d’una educació deficient comporta que les persones en general, principalment les dones, limitin el seu futur professional per creure’s febles, en inferioritat o amb menys oportunitats laborals enfront dels homes, quan en realitat estan molt capacitades.
Amb una educació molt més igualitària i participativa, principalment durant la infància i al principi de la pubertat, amb jocs en què cada nen o nena pugui desenvolupar les seves habilitats, obriria nous horitzons de futur, no només a les dones sinó també als homes.

– El respecte.

I ja centrant-nos en l’adolescència i els jocs en línia, que és on més diferències i conflictes trobem, atès que l’agressor pocs cops rep reprimenda per part de la resta de jugadors masculins, potser perquè esperen una resposta defensiva per part de la jugadora en proporció a l’agressió rebuda, creiem que el mètode ideal per a combatre aquest tipus d’insults i menyspreus sexistes, no és l’expulsió sinó la penalització amb punts sobre la base d’un reglament, que indubtablement acaba aïllant instintivament a l’agressor.
Per les seves característiques, principalment d’acció, estratègia, etc., creiem que en el món gamer, l’estupidesa i la malaptesa estan pitjor vistes que agressió verbal, per la qual cosa els jugadors penalitzats per la seva incontinència verbal i el seu sexisme, seran més menyspreats, fins i tot pels qui comparteixen les seves idees.

– Lluita contra el ciberassetjament laboral.

Una de les situacions que més trobem en cadascun dels àmbits laborals és el ciberassetjament, que tal com comentàvem anteriorment i en cas de no trobar resposta per part de la resta de companys de treball, afecta negativament a la capacitat professional de la víctima i a la seva salut mental, havent-se donat casos d’abandó del treball, depressió i fins i tot el suïcidi. Espanya és pionera a legislar específicament contra el ciberassetjament, no obstant això, molt circumscrit al de menors, principalment si és d’adult a menor de 16 anys (Capítols I al VI inclusivament). En el cas laboral, la legislació passa de puntetes pel ciberassetjament, sent més responsabilitat de l’empresa o de sentències que puguin dictar norma, però només laboral.
La Constitució Espanyola, no obstant això, en el seu article 18 diu:

  • 1) Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  • 4) La llei limitarà l’ús de la informàtica per a garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

La qual cosa obre la possibilitat de legislar, de manera coercitiva, per a evitar el ciberassetjament; i obligar als distribuïdors de jocs en línia, les empreses, universitats i centres administratius del propi Estat, a disposar de sistemes d’alerta i denúncia independent.

Per a aquest article, a més de les referències abans enllaçades, ens hem il·lustrat amb el magnífic treball dirigit per la Nira Santana Rodríguez, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.